Sök:
På svenska   

Fakta om farligt gods

Transport av farligt gods

Området som omfattar vägtransporter och farligt gods regleras idag av politiska och ekonomiskastyrmedel, miljörättsliga normer och principer samt lagar och förskrifter.
Preventiva lagar och föreskrifter har som funktion att i förebyggande syfte begränsa skador till följd av transporter med farligt gods.

Eftersom transporterna är en riskfylld verksamhet för samhället, är det huvudsakliga syftet med att reglera dem att skydda liv, hälsa, miljö och egendom.
Riskerna för skador minimeras genom att transporterna villkoras med säkerhetskrav.
Dessa krav utarbetas av regeringen i samråd med myndigheter som besitter kunskap och erfarenhet om vägsäkerhet.
Det är sedan det allmänna i form av behöriga tillsynsmyndigheter som ska se till att varje verksamhetsutövare följer gällande lagstiftning och tillhörande föreskrifter. Till hjälp har myndigheterna långtgående behörighet att undersöka last, transportfordon och personal.
Under förutsättning att behovet av ett effektivt säkerhetssystem står i proportion till intresset av att kunna transportera det farliga godset till en skälig kostnad.

Vid ytterligare information se:

www.msb.se
www.transportstyrelsen.se

Hittar du inte etiketten du vill köpa?  Kontakta oss gärna på telefon:  +46 (0)42-442 26 40 eller e-mail: info@farosymbolernorden.se

Vårt mål är att bli Nordens ledande leverantör av både etiketter för farligt gods och kundanpassade varningsetiketter som lever upp till gällande regelverk.