Sök:
På svenska   

Farligt gods-etiketter

Farligt gods måste märkas med etiketter enligt gällande regelverk ADR, RID, IMDG och ICAO. Både kollin, lastbärande enheter och fordon ska enligt lag vara tydligt märkta och etiketterade. Den som sänder det farliga godset ansvarar för att märka och etikettera sina kollin medan transportören ansvarar för att märka lastbärare och fordon. Vi har godkända farligt gods-etiketter på lager för en snabb och säker leverans.
 

Godkända etiketter för märkning av farligt gods vid land-, sjö- och flygtransporter

Klass 1 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 1.4 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 1.5 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 2.1 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 2.2 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 2.3 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 3 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 4.1 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 4.2 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 4.3 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 5.1 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 5.2 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 6.1 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 6.2 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 7C - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 8 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 9 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 9A Lithiumbatterier
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Begränsad mängd etikett
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
LQ - Y (air transport)
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
UN Etikett Neutral
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
550:-
Overpack
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 7,5x10,5 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Svarta pilar
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 7,5x10,5 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Märke fri mängd
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
550:-
Valfrit UN Nr. 7x3,5 cm
☑ Finns i lager
Kundanpassad Etikett
1000 etiketter på rulle
Storlek 7x3,5 cm. Material PE
650:-
Valfrit UN Nr. 10x10cm
☑ Finns i lager
Kundanpassad Etikett
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
650:-
Miljöfarliga ämnen
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Ej passagerarflyg
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 110x124 mm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
650:-
Varning Ion Batteri
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 12,5 x 11 cm. Material PE
650:-
Lithium Metal Batteries
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 12,5x11 cm. Material PE
650:-
Litiumbatteri märkning
☑ Finns i lager
Kundanpassad Etikett
500 etiketter på rulle
Storlek 12,5x11 cm. Material PE
950:-
Litiumbatteri UN 3480
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 12,5x11 cm. Material PE
650:-
Litiumbatteri UN 3481
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 12,5x11 cm. Material PE
650:-
Litiumbatteri UN 3090
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 12,5x11 cm. Material PE
650:-
Litiumbatteri UN 3091
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 12,5x11 cm. Material PE
650:-
Ej staplingsbart gods
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE plast
UV-lackade för extra skydd
650:-
Transportsymboler
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE plast
UV-lackade för extra skydd
650:-
 
 
 

Hittar ni inte produkten ni vill köpa?  Kontakta oss gärna på telefon:  +46 (0)42-442 26 40 eller mail: info@farosymbolernorden.se

Vårt mål är att bli Nordens ledande leverantör av märkning och säkerhetslösningar enligt gällande regelverk.