Sök:
På svenska   

Varningsetiketter

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med en varningsetikett med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skyddsinformation. Märkningen ska informera om skador som kan uppstå vid användning. Fram till 1 juni 2015 gäller två parallella märkningssystem. På sikt ska den nya varningsetiketten med röd ram gälla i hela världen.

Nya farosymboler 

GHS/CLP är ett system för klassificering och märkning av kemikalier.
Vilka ändringar innebär GHS- och CLP-märkningen?
-Nya farosymboler
-Nya faroklasser
-Ny klassificering av ämnen
-Ny märkning
-Ändrade regler för säkerhetsdatablad
-Ändringar av farotermer
 

Etiketter för märkning av kemikalier enligt GHS och CLP

EXPLOSIV FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 2x2 cm
1000 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
450:-
EXPLOSIV FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 5x5 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
490:-
EXPLOSIV FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 10x10 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
BRANDFARLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 2x2 cm
1000 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
450:-
BRANDFARLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 5x5 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
490:-
BRANDFARLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 10x10 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
OXIDERANDE FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 2x2 cm
1000 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
450:-
OXIDERANDE FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 5x5 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
490:-
OXIDERANDE FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 10x10 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
GAS UNDER TRYCK FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 2x2 cm
1000 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
450:-
GAS UNDER TRYCK FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 5x5 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
490:-
GAS UNDER TRYCK FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 10x10 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
FRÄTANDE FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 2x2 cm
1000 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
450:-
FRÄTANDE FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 5x5 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
490:-
FRÄTANDE FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 10x10 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
GIFTIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 2x2 cm
1000 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
450:-
GIFTIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 5x5 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
490:-
GIFTIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 10x10 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
SKADLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 2x2 cm
1000 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
450:-
SKADLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 5x5 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
490:-
SKADLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 10x10 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
HÄLSOFARLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 2x2 cm
1000 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
450:-
HÄLSOFARLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 5x5 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
490:-
HÄLSOFARLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 10x10 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
MILJÖFARLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 2x2 cm
1000 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
450:-
MILJÖFARLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 5x5 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
490:-
MILJÖFARLIG FAROPIKTOGRAM
☑ Finns i lager
Storlek 10x10 cm
500 etiketter på rulle
Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Transportsymboler
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE plast
UV-lackade för extra skydd
650:-
Ej staplingsbart gods
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE plast
UV-lackade för extra skydd
650:-
 

Hittar ni inte produkten ni vill köpa?  Kontakta oss gärna på telefon:  +46 (0)42-442 26 40 eller mail: info@farosymbolernorden.se

Vårt mål är att bli Nordens ledande leverantör av märkning och säkerhetslösningar enligt gällande regelverk.