Sök:
På svenska   

ETIKETTER FÖR MÄRKNING AV FARLIGT GODS

Klass 1 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 1.4 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 1.5 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 1.6 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 2.1 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 2.2 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 2.3 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 3 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 4.1 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 4.2 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 4.3 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 5.1 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 5.2 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 6.1 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 6.2 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 7A - Farosymbol
⌧ Beställningsvara
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 7B - Farosymbol
⌧ Beställningsvara
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 7C - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 7E - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 8 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Klass 9 - Farosymbol
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Begränsad mängd etikett
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
LQ - Y (air transport)
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
UN Etikett Neutral
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
550:-
Svarta pilar
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 7,5x10,5 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Overpack
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 7,5x10,5 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Valfrit UN Nr. 7x3,5 cm
☑ Finns i lager
Kundanpassad Etikett
1000 etiketter på rulle
Storlek 7x3,5 cm. Material PE
650:-
Märke fri mängd
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
550:-
Valfrit UN Nr. 10x10cm
☑ Finns i lager
Kundanpassad Etikett
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
650:-
Miljöfarliga ämnen
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Farosymbol - E märke
⌧ Ej i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 10x10 cm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
550:-
Ej passagerarflyg
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 110x124 mm. Material PE
UV-lackade för extra skydd
650:-
Varning Ion Batteri
☑ Finns i lager
500 etiketter på rulle
Storlek 12,5 x 11 cm. Material PE
650:-
GHS / CLP faropiktogram
☑ Finns i lager
500 varningsetiketter på rulle
Storlekar: 2x2, 5x5 och 10x10 cm
Dessa hittas under varningsetiketter
550:-
 

Hittar du inte etiketten du vill köpa?  Kontakta oss gärna på telefon:  +46 (0)42-442 26 40 eller e-mail: info@farosymbolernorden.se

Vårt mål är att bli Nordens ledande leverantör av både etiketter för farligt gods och kundanpassade varningsetiketter som lever upp till gällande regelverk.